2017: „MODERNIZACE MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚÚ“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: „MODERNIZACE MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚÚ“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: „Modernizace městského informačního systému MěÚ“

IROP  MMR

Město Klatovy podalo v červnu 2017 žádost o dotaci do 28. výzvy „Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 5, investiční osy 1, specifického cíle 5.1.

Uvedená žádost byla městu Klatovy schválena v říjnu 2017.

Předmětem projektu je zavedení nových informačních systémů pro elektronickou podporu činností Městského úřadu Klatovy a pro Městskou policii Klatovy.

Konkrétně se jedná o následující softwarové vybavení:

 • Obnova infrastruktury (servery, úložiště, záložní zdroje)
 • DMS (úložiště dokumentů)
 • IS městské policie
 • Helpdesk + Asset management (podpora a pomoc IT uživatelům, inventarizace majetku)
 • IDM (Identity management - přidělování práv a rolí)

Document management systém (DMS) zajistí pokročilou podporu pro práci s dokumenty ve smyslu umožnění řízené revize, verzování, podpory práce více uživatelů Cílem řešení je sjednocení tvorby, připomínkování a schvalování dokumentů v rámci organizace. V důsledku tohoto sjednocení dojde i ke sloučení takových dokumentů do jednoho prostředí, což přispěje k vyšší míře dohledatelnosti jednotlivých dokumentů.

IDM - cílem je zefektivnit a automatizovat proces řízení identit v organizaci a zavést centrální platformu pro řízení identit v organizaci (Identity Management Systém). IDM umožní automatizovaně spravovat identity (osoby, uživatelské role a oprávnění) ve vybraných hlavních systémech organizace, a to zejména v návaznosti na personální systém a adresářové služby. Cílem je rovněž zavést samoobslužné procesy pro zadávání žádostí o oprávnění
a přístupů samostatnými koncovými uživateli organizace. V rozšířeném IDM, na rozdíl od řešení stávajícího, bude následně možné takovéto požadavky schválit a změny nastavení
u identit automatizovaně předat do připojených systémů (integrovaných aplikací).

IS městské policie je určen pro podporu výkonu činnosti strážníků v souladu s požadavky zákona č. 553/1991 a bude složen z následujících funkčních celků:

 • Evidence a správa událostí
 • Operační řízení
 • Lustrace
 • Operační mapy a mapa kriminality
 • Evidence přestupků a blokových pokut
 • Podpora práce strážníka v terénu
 • Provozní evidence
 • Manažerské vyhodnocení činnosti MP
 • Správa koncových mobilních zařízení

Realizace celého projektu je plánována v roce 2018, ukončení do 31.10.2018.

Celkové výdaje projektu (vč. DPH) jsou 12.034.780,00 Kč, z toho výše poskytnuté dotace je ve výši 10.825.857,00 Kč.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ