2017: PROJEKT „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – BOLEŠINY, NÁVES HUSÍ RYNEK“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – BOLEŠINY, NÁVES HUSÍ RYNEK“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Územní studie veřejných prostranství – Bolešiny, náves Husí rynek“

IROP 

MMR 

Město Klatovy podalo v květnu 2017 žádost o dotaci do 9. výzvy „Územní studie“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí; specifického cíle 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Žádost o dotaci byla v říjnu 2017 městu schválena.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 350.900,00 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 315.810,00 Kč, tj. 90 %.

Předmětem projektu Územní studie veřejných prostranství – Bolešiny, náves Husí rynek“ je zpracování územní studie veřejných prostranství, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území v obci Bolešiny. Území řešené územní studií veřejných prostranství zahrnuje plochy veřejných prostranství – Bolešiny, náves ‘‘Husí rynek“ a je vymezené platným Územním plánem Bolešiny.

Realizace projektu je stanovena do října 2019. Dílo realizuje na základě výběrového řízení firma AVE architekt, a. s.

V sídle žadatele a v obci Bolešiny je umístěn plakát o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.

Projekt „Územní studie veřejných prostranství – Bolešiny, náves Husí rynek“ je spolufinancován Evropskou unií.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ