OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI Č.J. OVV/5466/17-400/JA ALEXANDR NAZAROV, R. 1987 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI Č.J. OVV/5466/17-400/JA ALEXANDR NAZAROV, R. 1987

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/5466/17-400/Ja Alexandr Nazarov, r. 1987

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Datum: 19.01.2018

OZNÁMENÍ

Oznámení o uložení písemnosti na základě § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, která se týká ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ve věci oznámení týkající se události spáchané dne 29.09.2017.

Originál rozhodnutí je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru vnitřních věcí, nám. Míru 63, 1. patro, č. dv. 54 (vchod z průjezdu).

Bc. Jindřiška Jandová, v.r.

Úřední osoba č. 414380

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ