PROJEKT: „TUPADLY – CHODNÍK U SILNICE III/18515“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PROJEKT: „TUPADLY – CHODNÍK U SILNICE III/18515“
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Ostatni

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Projekt: „Tupadly – chodník u silnice III/18515“

Předmětem žádosti o dotaci projektu s názvem „Tupadly – chodník u silnice III/18515“ v rámci 7. výzvy „MAS Pošumaví – IROP – Bezpečnost osob v dopravě“, která má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 53 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – integrované projekty CLLD“, je výstavba chodníku v Tupadlech u silnice III/18515.

Projekt „Tupadly – chodník u silnice III/18515“ vznikl na základě požadavku Osadního výboru Tupadly na zajištění bezpečnosti chodců, kteří v současné době používají k chůzi krajnici silnice III. třídy. Nový chodník propojí prostor před požární zbrojnicí, kde je zřízena
i autobusová zastávka pro linkovou autobusovou dopravu, s centrálním prostorem obce. Přes obec projíždí celkem 12 spojů linkové autobusové dopravy, které zde mají zastávku dle platných jízdních řádů. Trasu chodníku přetíná Tupadelský potok, k jehož přemostění bude vybudována lávka.

Chodník a silnice budou odvodněny dešťovou kanalizací, která bude vybudována v jeho tělese. Podél chodníku bude zřízeno též nové veřejné osvětlení. Celková délka chodníku činí 170 m. Předmětem projektu je též vybudování dvou nástupišť autobusových zastávek

Termín realizace akce: od 01/2018 do 12/2018

Termín výstavby: od 03/2018 do 05/2018

Celkové předpokládané náklady (vč. DPH): 3 375 865 Kč

Výše dotace 95 %: 3 207 072 Kč

 

Tupadly před realizací 

Tupadly pojekt 

IROP 

MMR 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ