VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE V KLATOVECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE V KLATOVECH

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení na obsazení místa strážníka Městské policie v Klatovech

Město Klatovy

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

vyhlašuje

výběrové řízení

na obsazení místa strážníka Městské policie v Klatovech

Požadavky:

(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)

· ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

· věk minimálně 21 let

· trestní bezúhonnost, spolehlivost

· tělesná, zdravotní a duševní způsobilost

· schopnost řešit konfliktní situace

· znalost práce na PC

· řidičské oprávnění sk. B

· znalost cizího jazyka podmínkou (němčina, angličtina)

K přihlášce se připojí tyto doklady:

· životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

· ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději do 31.03.2018 na adresu:

Město Klatovy
Městská policie
k rukám velitele
nám. Míru 62/I
339 01 Klatovy

Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na tel. čísle 376347208, 607672308, e-mail: fkacerovsky@mukt.cz

Obálku označte „Výběrové řízení MP“

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ