2018: PROJEKT „ÚS. 6 SEVER KLATOVY – LOKALITA NÁDRAŽNÍ, DOMAŽLICKÁ, ČECHOVA“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2018: PROJEKT „ÚS. 6 SEVER KLATOVY – LOKALITA NÁDRAŽNÍ, DOMAŽLICKÁ, ČECHOVA“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2018: Projekt „ÚS. 6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova“

Město Klatovy podalo v říjnu 2017 žádost o dotaci do 4. výzvy „MAS Pošumaví – IROP – Územní rozvoj“, která má vazbu na výzvu č. 45 z Integrovaného regionálního operačního programu „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD“.
Žádost o dotaci byla v březnu 2018 městu schválena.
Celkové náklady projektu činí 980.100,00 Kč vč. DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 630.000,00 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 598.500 Kč, tj. 95 %.
Předmětem projektu ÚS. 6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova je zpracování územní studie veřejných prostranství, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Území řešené územní studií veřejných prostranství se nachází v k. ú. Klatovy a jeho rozsah je stanoven platným Územním plánem města Klatovy – konkrétně jde o plochy ÚS.6a, ÚS.6b, ÚS.6c a ÚS.6d.
Realizace projektu je stanovena do června 2019. Dílo realizuje na základě výběrového řízení firma OMGEVING cvba.
Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.
Projekt „ÚS. 6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova“ je spolufinancován Evropskou unií.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ