OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2018 O NOČNÍM KLIDU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2018 O NOČNÍM KLIDU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu

 

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2018

 

o nočním klidu


Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 27.03.2018 usnesením č. 28/IX usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

 

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:

 1. v noci z 30. dubna na 1. května;

 2. v noci z 31. prosince na 1. ledna;

 3. v noci ze dne konání tradiční Klatovské pouti na den následující a v noci ze dne konání Mezinárodního folklorního festivalu na den následující, konkrétně v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli jeden víkend v měsíci červenci.

   

  2) Doba nočního klidu se vymezuje:

 1. od 24:00 h 20. dubna 2018 do 06:00 h 21. dubna 2018 z důvodu konání akce Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye;

 2. od 23:00 h 18. května 2018 do 06:00 h 19. května 2018 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 3. od 23:00 h 25. května 2018 do 06:00 h 26. května 2018 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 4. od 23:00 h 1. června 2018 do 06:00 h 2. června 2018 a od 23:00 h 2. června 2018 do 06:00 h 3. června 2018 z důvodu konání akcí Klatovské pivní slavnosti, Author Král Šumavy a hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 5. od 23:00 h 16. června 2018 do 06:00 h 17. června 2018 z důvodu konání akce Rock N Beer Festival (stadion TJ Sokol Klatovy);

 6. od 23:00 h 22. června 2018 do 06:00 h 23. června 2018 a od 23:00 h 23. června 2018 do 06:00 h 24. června 2018 z důvodu konání akce Strýc of Klatovy, koncertu v kempu Lázně a hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 7. od 23:00 h 4. července 2018 do 06:00 h 5. července 2018 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;

 8. od 23:00 h 14. července 2018 do 06:00 h 15. července 2018 z důvodu konání akce Open Air Lázně;

 9. od 23:00 h 20. července 2018 do 06:00 h 21. července 2018 a od 23:00 h 21. července 2018 do 06:00 h 22. července 2018 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně a hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 10. od 23:00 h 28. července 2018 do 06:00 h 29. července 2018 z důvodu konání koncertu na náměstí Míru;

 11. od 23:00 h 3. srpna 2018 do 06:00 h 4. srpna 2018 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 12. od 23:00 h 11. srpna 2018 do 06:00 h 12. srpna 2018 z důvodu konání akce Country den v letním kině;

 13. od 23:00 h 17. srpna 2018 do 06:00 h 18. srpna 2018 a od 23:00 h 18. srpna 2018 do 06:00 h 19. srpna 2018 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně a hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 14. od 23:00 h 31. srpna 2018 do 06:00 h 1. září 2018 z důvodu konání koncertu na náměstí Míru a hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;

 15. od 23:00 h 7. září 2018 do 06:00 h 8. září 2018 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;

 16. od 23:00 h 14. září 2018 do 06:00 h 15. září 2018 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka.

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c) tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

 

Čl. 4

Účinnost

 

1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Klatovy č. 2/2017 ve znění obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 3/2017.

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr

Ing. Václav Chroust 

Ing. Martin Kříž


 

[1] dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ