VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - DR. IVO GRUJEV MATKO, DR. ILČEV GRUJEV MATKO A ING. ILKO GRUJEV MATKO - JAKO VLASTNÍCI POZEMKU P.Č. 14/4 V K.Ú. ŠTĚPÁNOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - DR. IVO GRUJEV MATKO, DR. ILČEV GRUJEV MATKO A ING. ILKO GRUJEV MATKO - JAKO VLASTNÍCI POZEMKU P.Č. 14/4 V K.Ú. ŠTĚPÁNOVICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Dr. Ivo Grujev Matko, Dr. Ilčev Grujev Matko a Ing. Ilko Grujev Matko - jako vlastníci pozemku p.č. 14/4 v k.ú. Štěpánovice

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2520/18/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/2531/18/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

10.4.2018

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že písemnost Oznámení zahájení územního řízení ze dne 10.4.2018 č.j. OVÚP/2529/18/Han můžou adresáti Dr. Ivo Grujev Matko, Dr. Ilčev Grujev Matko a Ing. Ilko Grujev Matko jako vlastníci pozemku parc. č. 14/4 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek od 8,00 do 14,30 hod

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.10.

Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neznámého pobytu osoby.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Klatovy po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Zveřejnění elektronické verze veřejné vyhlášky na webových stránkách MěÚ Klatovy:

Zveřejněno dne: ……………………………….. Odstraněno dne: ……………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ