VOLBY ŘÍJEN 2018 - VZORY KANDIDÁTNÍCH LISTIN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VOLBY ŘÍJEN 2018 - VZORY KANDIDÁTNÍCH LISTIN

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Volby říjen 2018 - vzory kandidátních listin

Vzory pro podání kandidátních listin pro komunální volby konané 5. a 6. října 2018 

  • Vzor strana / hnutí (DOC / PDF)
  • Vzor koalice (DOC / PDF)
  •  Vzor nezávislý kandidát (DOC / PDF)
  • Vzor sdružení nezávislých kandidátů (DOC / PDF)
  • Vzor prohlášení kandidáta (DOC / PDF)

 

Všeobecné informace pro volby do zastupitelstev obcí konané na podzim roku 2018 najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 volebního zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášenk trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k volebnímu zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018 a je uveřejněn nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registračního úřadu (nejpozději 12. července 2018). 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ