POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2018

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018

Městský úřad Klatovy – 14.12.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.12.2018 na žádost ohledně kastračního programu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.12.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost ohledně kastračního programu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13.12.2018 - čj. ŽP/9992/18/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 20.11.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1.8.2018 na žádost ohledně kácení dřevin.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 13.11.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost ohledně kácení dřevin.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19.11.2018 - čj. ŽP/9276/18/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 4.8.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1.8.2018  na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.03.2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 03.08.2018 - čj. ŽP/6059/18/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 1.8.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30.7.2018 na žádost týkající základnové stanice telekomunikační sítě.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16.07.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající základnové stanice telekomunikační sítě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30.07.2018 - čj. T/212/18/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 13.07.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 09. 07.2018 na žádost týkající se klatovské MHD.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 28.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se klatovské MHD.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.07.2018 - čj. HO/1009/18/Koc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 13.07.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11.07.2018 na žádost týkající se kopií smluv o sdružení mezi městem Klatovy a SND .

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 14.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kopií smluv o sdružení mezi městem Klatovy a SND.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.07.2018 - čj. PRAV/104/18/Prv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 25.06.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.06.2018 na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.03.2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.06.2018 - čj. ŽP/4988/18/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.06.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.06.2018 na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých je město Klatovy v postavení žadatele nebo stavebníka řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých je město Klatovy v postavení žadatele nebo stavebníka řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.06.2018 - čj. OVÚP/4154/18/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.06.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.06.2018 na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých je město Klatovy v postavení žadatele nebo stavebníka řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých je město Klatovy v postavení žadatele nebo stavebníka řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.06.2018 - čj. ŽP/4784/18/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.06.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.06.2018 na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení vedených OVÚP, které se týkají uvedených pozemků.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení vedených OVÚP, které se týkají uvedených pozemků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.06.2018 - čj. OVÚP/4153/18/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.06.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.06.2018 na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých jako stavebník nebo žadatel vystupovalo město Klatovy a které byly zahajované v období 27.03.2018 - 04.06.2018.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 06.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých jako stavebník nebo žadatel vystupovalo město Klatovy a které byly zahajované v období 27.03.2018 - 04.06.2018.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.06.2018 - čj. ŽP/4781/18/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.06.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12.06.2018 na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých jako stavebník nebo žadatel vystupovalo město Klatovy a které byly zahajované v období 27.03.2018 - 04.06.2018.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých jako stavebník nebo žadatel vystupovalo město Klatovy a které byly zahajované v období 27.03.2018 - 04.06.2018.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12.06.2018 - čj. ŽP/4601/18/Br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.06.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.06.2018 na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých jako stavebník nebo žadatel vystupovalo město Klatovy a které byly zahajované v období 27.03.2018 - 04.06.2018.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.06.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu všech běžících správních řízení, ve kterých jako stavebník nebo žadatel vystupovalo město Klatovy a které byly zahajované v období 27.03.2018 - 04.06.2018.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.06.2018 - čj. OVÚP/4156/18/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 15.02.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12.02.2018 na žádost týkající se GDPR.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.02.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se GDPR.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12.02.2018 - čj. T/40/18.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 07.02.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.02.2018 na žádost týkající se informace ohledně kácení stromů v Prusíkově ulici.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 01.02.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se informace ohledně kácení stromů v Prusíkově ulici.
Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným psaním (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.02.2018 - čj. ŽP/1017/18/Rt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 09.02.2018 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 08.02.2018 na žádost týkající se investičního plánu města Klatov.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.01.2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičního plánu města Klatov.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 09.02.2018 - čj. ORM/177/2018/Běl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ