VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INVESTIČNÍ REFERENT ODBORU ROZVOJE MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INVESTIČNÍ REFERENT ODBORU ROZVOJE MĚSTA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - investiční referent odboru rozvoje města

 

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo investičního referenta odboru rozvoje města

 

Pracovní náplň:

 • Zajišťování investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstranění nedostatků v průběhu jejich realizace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického nebo stavebního zaměření.
 • Praxe v oboru vítána.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Předpokládané datum nástupu: prosinec 2018.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 12.10.2018 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení – investiční referent“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Klatovy 26.9.2018          

 

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ