VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŘEDITEL/ŘEDITELKA KNIHOVNY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŘEDITEL/ŘEDITELKA KNIHOVNY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - ředitel/ředitelka knihovny

 

Město Klatovy

vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Městské knihovny Klatovy, příspěvkové organizace

 

Pracovní náplň:

 • Komplexní ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové řízení příspěvkové organizace města.

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 12 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – výhodou zaměření na knihovnictví a informační studia.
 • Znalost právního postavení a financování příspěvkových organizací.
 • Znalost podmínek provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Zkušenosti s řízením kolektivu, komunikační a manažerské schopnosti.
 • Spolehlivost, časová flexibilita.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Dobrá znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.
 • Znalost anglického nebo německého jazyka výhodou.

 

K přihlášce připojte tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Písemný návrh koncepce práce Městské knihovny Klatovy v rozsahu max. 2 stran A4
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do  2.11.2018 na adresu:

Město Klatovy

sekretariát starosty

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení – knihovna - NEOTVÍRAT“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Klatovy 3.10.2018

 

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

 

Zřizovací listina Městské knihovny Klatovy

Výsledky hospodaření Městské knihovny Klatovy za 1. pol. 2018

Výsledky hospodaření Městské knihovny Klatovy za r. 2017

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ