NABÍDKA NÁJMU MĚSTSKÝCH BYTŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NABÍDKA NÁJMU MĚSTSKÝCH BYTŮ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Nabídka nájmu městských bytů

1. Plánická 3-4/I, byt č.5 o velikosti 1+1, 52,06 m2, 2.patro výše nájemného 3.644,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 450,-Kč/osobu/měsíc

2. Vrbova 53/IV, byt č.8 o velikosti 1+1, 45,74 m2, 1.patro výše nájemného 3.201,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 400,-Kč/osobu/měsíc

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Pokud budou plněny podmínky řádného užívání bytu, bude nájemní smlouva obnovena vždy na dalších 12 kalendářních měsíců.

Prohlídka bytů pro uchazeče se uskuteční dne 5.11. 2018 od 8:00 do 9:00 a od 15:00 do 16:00 hodin

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, kancelář č. 2 nebo v podatelně MěÚ v termínu do 12.11.2018.

Žádost se podává na tiskopise, který obdržíte při prohlídkách bytů nebo na www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp nebo www. snklatovy.cz/ke-stazeni2/. Žádost bude doložena prohlášením o výši aktuálních příjmů všech uživatelů bytu.
O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným se zúčastněných uchazečů.

Informace podá: Miluše Šottová, tel.376 311 786, 605 217 024 email: msottova@snklatovy.cz
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ