OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA KLATOVY - PRONÁJEM PROSTOR K PODNIKÁNÍ - VÍDEŇSKÁ 9/IV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA KLATOVY - PRONÁJEM PROSTOR K PODNIKÁNÍ - VÍDEŇSKÁ 9/IV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Vídeňská 9/IV

Město Klatovy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v Klatovech, ve Vídeňské ulici, v budově čp. 9/IV umístěné na pozemku p.č.st.456, nacházející se v katastrálním území Klatovy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy paní EL.

Nebytové prostory jsou ve správě Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory o výměře 11,88 m2.

Bližší informace podá:
Matoušková Eva, tel. 376 311 303

V Klatovech dne 22.10.2018

za správnost: Eva Matoušková, Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ