2018: PROJEKT „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KLATOVECH – 2. ETAPA“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2018: PROJEKT „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KLATOVECH – 2. ETAPA“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy ČR > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2018: Projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – 2. etapa“

Program EFEKT 2 pro rok 2018

Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti národního hospodářství a vlivu na životní prostředí.

Předmětem druhé etapy projektu je obnova veřejného osvětlení města Klatovy, která spočívá ve výměně současných nevyhovujících svítidel novými na bázi LED technologie v závislosti na provedených světelně-technických výpočtech. Celkový počet nových svítidel je 181 kusů na bázi LED.

Celkové způsobilé náklady projektu činí 2.131.427,10 Kč vč. DPH. Výše podpory z MPO (investiční dotace ze státního rozpočtu 50 %) je 1.065.713,00 Kč.

Realizace projektu je stanovena od října 2018 do května 2019.

Dodávku včetně stavebních, montážních a instalačních prací realizuje na základě výběrového řízení firma INVEST TEL, s.r.o.

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – 2. etapa“ je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2018.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ