OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ VRAKU - ARETINOVA UL. V KLATOVECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ VRAKU  - ARETINOVA UL. V KLATOVECH

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o zahájení řízení o odstranění vraku - Aretinova ul. v Klatovech

 

 

č.j.: HO/1581/18/Val

vyřizuje:  Valešová

tel.: 376 347 231

jvalesova@mukt.cz

datum:  08.11.2018

 

 

 

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

 

Oznámení  o zahájení  řízení o odstranění vraku

 

Dne 08.11.2018 podala Městská policie Klatovy na základě oprávnění  města Klatovy, se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy , IČ: 002 55 661, vlastníka místní komunikace v ul. Aretinova v Klatovech, pp.č. 399/1 v k.ú. Klatovy   návrh na zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku vozidla  tovární značky VW, stříbrné barvy, bez registrační značky, které je dlouhodobě odstaveno na místní komunikaci IV. třídy (obytná zóna) v ul. Aretinova v Klatovech, vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci dle § 19, odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  pozemních komunikacích“).

 

 

Městský úřad v Klatovech, hospodářský odbor, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40, odst. 5, písm. b) zákona o pozemních komunikacích a podle  
§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájil řízení ve věci uložení provozovateli výše uvedeného vraku vozidla povinnost, aby podle ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vrak odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci.

 

Poučení

V souladu s § 36  správního řádu, mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Účastníci

 Účastníci řízení mají rovněž právo nahlížet do spisu v budově Městského úřadu v Klatovech, náměstí Míru 62, Klatovy, v kanceláři č. 21, nejlépe po telefonické domluvě na telefonu č. 376 347 231.

 

 

 

Jaroslava Valešová

služební číslo  414 891

 

 

 

 

Toto oznámení o zahájení  řízení  o odstranění vraku musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu  15

dnů.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

 

 

Sejmuto dne:

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ