OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI Č.J. OVV/5218/18-452/JA - JIŘÍ KAHÁNEK | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI Č.J. OVV/5218/18-452/JA - JIŘÍ KAHÁNEK

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/5218/18-452/Ja - Jiří Kahánek

Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/5218/18-452/Ja

Jiří Kahánek, r. 2001, bytem Nádražní 43, Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Datum: 06.02.2019

OZNÁMENÍ

Oznámení o uložení písemnosti na základě § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, která se týká ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ve věci oznámení týkající se události spáchané dne 14.10.2018.

Originál rozhodnutí je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru vnitřních věcí, nám. Míru 63, 1. Patro, č. dv. 54 (vchod z průjezdu).

Bc. Jindřiška Jandová, v.r.

Úřední osoba č. 414380

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ