SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ DNE 22.3.2019 - JITKA A MARTIN MAJEROVI - KOLNA HNAČOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ DNE 22.3.2019 - JITKA A MARTIN MAJEROVI - KOLNA HNAČOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Sdělení o zrušení veřejného ústního jednání dne 22.3.2019 - Jitka a Martin Majerovi - kolna Hnačov

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/987/19/Fl

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/1582/19/Fl

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Marcela Flídrová

 

Tel.:

376 347 251

 

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

 

Datum:

1.3.2019

 

 

 

 

 

 

SDĚLENÍ

Informace o zrušeném veřejném ústním jednání dne 22.3.2019

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů informuje veřejnost o zrušeném veřejném ústním jednání dne 22.3.2019 v 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Klatovy OVÚP, Balbínova č.p. 59/1 v Klatovech.

Správní orgán dne 1.3.2019 usnesení č.j. OVÚP/1577/19/Fl zastavil řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu z důvodu, že žadatel dne 27.2.2019 vzal zpět svou žádost o vydání společného povolení na stavbu kolny na pozemku parc. č. 48/2 v k.ú. Hnačov.

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 22.3.2019

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

  • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech do 22.3.2019 (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) a sejmutí z úřední desky „Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j. OVÚP/1068/19/Fl ze dne 8.2.2019“

     

    Obecní úřad Hnačov (dodejky)

  • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Hnačově do 22.3.2019 (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) a sejmutí z úřední desky „Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j. OVÚP/1068/19/Fl ze dne 8.2.2019“

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ