2019: PROJEKT „REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY – HŮRKA, KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2019: PROJEKT „REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY – HŮRKA, KLATOVY“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2019: Projekt „Rekonstrukce lesní cesty – Hůrka, Klatovy“

PRV - Evropský zemědělský fond  MAS - Pošumaví Město Klatovy podalo v březnu 2018 žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví.
Uvedená žádost byla městu schválena v únoru 2019 a v březnu byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z PRV.
Celkové výdaje projektu činí 3.201.802 Kč (vč. DPH), z toho výše poskytnuté dotace je 1.015.200 Kč.

Projekt řeší rekonstrukci stávající lesní účelové komunikace kategorie 1 L dle zpracované projektové dokumentace v lokalitě lesoparku Hůrka v Klatovech. Předmětná lesní účelová komunikace je součástí lesní dopravní sítě, určené k odvozu dříví, dopravě osob, materiálu v souvislosti s hospodařením v lese a pro průjezd speciálních (např. požárních) vozidel. Zároveň je přístupovou komunikací k objektu sv. Anny.

Stavbu bude realizovat na základě výběrového řízení firma Silnice Klatovy, a.s.

Realizace rekonstrukce započne v srpnu 2019 a bude ukončena v říjnu 2019.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ