VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ODBOR DOPRAVY – PŘESTUPKY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ODBOR DOPRAVY – PŘESTUPKY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - odbor dopravy – přestupky

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení
na místo úředníka/úřednice odboru dopravy – přestupky

Pracovní náplň:

• Výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.

Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a následné prokázání odborné způsobilosti zkouškou.
• Praxe ve veřejné správě nebo v oblasti správního a přestupkového řízení vítána.
• Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
• Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
• Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
• Znalost práce na PC.
• Řidičské oprávnění skupiny B.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 24.5.2019 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení OD – přestupky“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Klatovy 9.5.2019
Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ