NABÍDKA NÁJMU MĚSTSKÝCH BYTŮ - PLÁNICKÁ 836/IV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NABÍDKA NÁJMU MĚSTSKÝCH BYTŮ - PLÁNICKÁ 836/IV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Nabídka nájmu městských bytů - Plánická 836/IV

  1. Plánická 836/IV, byt č.16 o velikosti 3+KK, 63,70 m2, 4. patro výše nájemného 4.798,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 300,- Kč/osobu/měsíc + zálohy na topení cca 2000,-Kč/měsíčně

  2. Plánická 836/IV, byt č. 14 o velikosti 2+KK, 62,68 m2, 3. patro výše nájemného 4.721,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 300,- Kč/osobu/měsíc + zálohy na topení cca 2000,-Kč/měsíčně

Byty jsou určeny pro osoby, jejichž průměrný čistý příjem nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy u samostatně žijící osoby výši 23.596,- Kč a u vícečlenné domácnosti výši 44.244,- Kč

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Pokud budou plněny podmínky řádného užívání bytu, bude nájemní smlouva obnovena vždy na dalších 12 kalendářních měsíců.

Prohlídka bytů pro uchazeče se uskuteční dne 3. 6. 2019 od 7:00 do 8:00 a od 15:00 do 16:00 hodin.

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, kancelář č. 2 nebo v podatelně MěÚ v termínu do 10. 6. 2019.

Žádost se podává na tiskopise, který obdržíte při prohlídkách bytů nebo na www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp nebo www.snklatovy.cz/ke-stazeni2/. Žádost bude doložena prohlášením o výši příjmů všech uživatelů bytu za posledních 12 kalendářních měsíců.
O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným ze zúčastněných uchazečů.

Informace podá: Miluše Šottová, tel. 376 311 786, 605 217 024 email: msottova@snklatovy.cz
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ