OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI Č.J. OVV/3051/19-245/SD, MIROSLAVA HOŠKOVÁ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI Č.J. OVV/3051/19-245/SD, MIROSLAVA HOŠKOVÁ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/3051/19-245/Sd, Miroslava Hošková

Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/3051/19-245//Sd Miroslava Hošková, nar. 29.11.1969, bytem náměstí Pavla Tigrida č.p. 359, Semily, Česká republika
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Datum: 07. 10. 2019

OZNÁMENÍ

Oznámení o uložení písemnosti na základě § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, která se týká ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ve věci oznámení týkající se události spáchané: dne 19.02.2019.

Originál usnesení je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru vnitřních věcí, nám. Míru 63, 1. Patro, č. dv. 54 (vchod z průjezdu).

Ing. Róbert Sdurko, v.r.
Úřední osoba č. 414692

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ