REALIZOVANÉ AKCE V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REALIZOVANÉ AKCE V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2019
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Realizované akce v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2019

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravu a údržbu pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve schvalovány Radou města Klatov a v průběhu celého roku jsou postupně uskutečňovány.
Pro rok 2019 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 33,3 mil. Kč. Další finance ve výši 2,8 mil. Kč poskytli na opravy povrchů správci inženýrských sítí.
Za tyto prostředky bylo celoplošně opraveno velké množství vozovek a chodníků.
Akce realizované ve městě Klatovy:
 • Jungmannova ulice,
 • ulice Kryštofa Haranta,
 • část Nerudovy ulice v úseku Domažlická-Voříškova,
 • část Voříškovy ulice v úseku Nerudova-Podhůrecká,
 • část Podhůrecké ulice v úseku Domažlická-areál mateřské školy,
v těchto ulicích došlo k celoplošným opravám povrchů vozovek a chodníků, k obnově kabelů a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukci kanalizačních a vodovodních řadů. Zároveň provedl plynárenský podnik rekonstrukci plynovodních řadů.
 • vozovka u sportovní haly v křižovatce ulic Čapkova, Machníkova,
 • část chodníků kolumbária v centrálním hřbitově,
 • část vozovky v Klostermannově ulici,
 • část chodníku v Pavlíkově ulici,
 • chodník v zadní části domů v Mánesově ulici,
 • obnova mostu na vjezdu do zpracovny ryb,
 • „2. cesta“ v zahrádkářské kolonii Pod Hůrkou.

Akce realizované v integrovaných obcích města Klatov:
 • oprava povrchu dvou komunikací v obci Tupadly,
 • oprava povrchu komunikace „pod hřbitovem“ v obci Luby,
 • oprava propustku v obci Sobětice,
 • oprava povrchu komunikace „ke hřbitovu“ v obci Štěpánovice,
 • úprava nástupiště pro autobusovou zastávku v obci Křištín.

Voříškova ulice 

Voříškova ulice


Akce realizované v roce 2019 v rámci rozpočtu investičních akcí města

 • rekonstrukce MK v Kollárově ulici,
 • výstavba třech parkovacích ploch pro 27 OA v Mánesově a Zahradní ulici,
 • rekonstrukce přístupové komunikace ke kapli Sv. Anny v lesoparku Hůrka,
 • výstavba části Karafiátové ulice v úseku od Domažlické ulice,
 • rekonstrukce části ulice Maxima Gorkého,
 • obnova povrchu dvou částí stezek pro pěší a cyklisty u kulturního domu,
 • osazení 4 míst pro měření rychlosti,
 • obnova kabelů a sloupů VO v Nádražní ulici,
 • prodloužení veřejného osvětlení v obci Točník.

Kollárova ulice 

Kollárova ulice

Celkové náklady výše uvedených investičních akcí, které byly hrazeny z finančního rozpočtu města, činily 31,5 mil. Kč.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ