VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - OSPOD | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - OSPOD

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru sociálních věcí - OSPOD

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru sociálních věcí a zdravotnictví - úsek sociálně právní ochrany dětí

 

Pracovní náplň:

 • zajišťování úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí.

 

Platové zařazení:

 • platová třída 11 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost dle ust. § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
 • praxe v oboru a zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
 • trestní, občanská a morální bezúhonnost,
 • organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci,
 • komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,
 • flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
 • znalost práce na PC,
 • řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 31.1.2020 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení OSPOD“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 15.1.2020                                                   

 

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ