OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA KLATOVY - PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR PLÁNICKÁ 3/I | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA KLATOVY - PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR PLÁNICKÁ 3/I

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Plánická 3/I

Město Klatovy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v Klatovech, Plánická 3/I, umístěný na pozemku p.č.st. 475/1 nacházející se v katastrálním území Klatovy, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy firmě Jobnex s.r.o.

Nebytové prostory jsou ve správě Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory o výměře 199,22 m2.

Bližší informace podá:
Matoušková Eva, tel. 376 311 303

V Klatovech dne 13.3.2020

za správnost: Eva Matoušková, Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ