Nabídka nájmu městského bytu - nám. Míru 63/I

nám. Míru 63/I, byt č.5 o velikosti 1+1, 48,67 m2, přízemí výše nájemného 3.557 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 350 Kč/osobu/měsíc + záloha na topení 1.100 Kč / na měsíc

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Pokud budou plněny podmínky řádného užívání bytu, bude nájemní smlouva obnovena vždy na dalších 12 kalendářních měsíců.

Prohlídka bytů pro uchazeče se uskuteční dne 30. 9. 2020 od 7.00 do 8.00 a od 15.00 do 16.00 hodin.

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, kancelář č. 2 nebo v podatelně MěÚ v termínu do 19. 10. 2020.

Žádost se podává na tiskopise, který obdržíte při prohlídkách bytů nebo na www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp nebo www.snklatovy.cz/ke-stazeni2/. Žádost bude doložena prohlášením o výši příjmů všech uživatelů bytu za posledních 12 kalendářních měsíců.
O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným se zúčastněných uchazečů.

Informace podá: Miluše Šottová, tel.376 311 786, 605 217 024 email: msottova@snklatovy.cz