2020: PROJEKT „SNÍŽENÍ PŘÍVALOVÝCH PRŮTOKŮ KLATOVY – LUBY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2020:  PROJEKT „SNÍŽENÍ PŘÍVALOVÝCH PRŮTOKŮ KLATOVY – LUBY“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2020: Projekt „Snížení přívalových průtoků Klatovy – Luby“

OPŽP - Fond soudržnosti 

Město Klatovy podalo v březnu 2020 žádost o dotaci do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami.
V srpnu 2020 byla městu žádost o dotaci schválena a v říjnu 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Celkové náklady projektu činí 3.228.253 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje činí 3.228.253 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 2.744.015 Kč, tj. 85 %.
Předmětem projektu je vybudování suchého poldru v lokalitě za bytovkami v k.ú. Luby. Jedná se o poldr s retenčním prostorem pro zachycení povodňového přívalového průtoku, jeho transformaci a bezpečné převedení do stávajícího kanalizačního potrubí a dále do stokové sítě. Cílem projektu je zajistit povodňovou ochranu v intravilánu obce Luby, kde při extrémních srážkových událostech dochází opakovaně k zaplavování části obytné zástavby vč. areálu mateřské školy. Objem retenční nádrže činí 5089 m3.
Projekt byl v období od 16.03.2020 do 02.06.2020 realizován firmou PROJEKT PLUS KLATOVY spol. s.r.o. na základě výběrového řízení.
Projekt „Snížení přívalových průtoků Klatovy – Luby“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ