Změna! - Nabídka nájmu městského bytu - Plánická 836/IV

Plánická 836/IV, byt č. 1 o velikosti 3+KK, 63,68 m2, 1. patro, výše nájemného 4.791 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 400 Kč/osobu/měsíc + zálohy na topení cca 1800 Kč/měsíčně
Byt je určen pro osoby, jejichž průměrný čistý příjem nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy u samostatně žijící osoby výši 27.288,-Kč a u vícečlenné domácnosti výši 51.166,-Kč


Z důvodu aktuálně epidemiologické situace, nebudou realizovány osobní prohlídky bytů. Prohlídky jsou nahrazeny fotodokumentací jednotlivých bytů. Po telefonické domluvě jsou k nahlédnutí u p. Šottové na Správě nemovitostí Klatovy, Dobrovského 148/II Klatovy, popř. v elektronické podobě na https://www.snklatovy.cz/ nebo na https://www.klatovy.cz/mukt/

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy nebo emailem na msottova@snklatovy.cz do 10. 5. 2021

Žádost se podává na tiskopise, který je součástí fotodokumentace nebo jí obdržíte na Správě nemovitostí Klatovy. Žádost bude doložena prohlášením o výši příjmů všech uživatelů bytu za posledních 12 kalendářních měsíců.
O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným ze zúčastněných uchazečů.

Informace podá: Miluše Šottová, tel. 376 311 786, 605 217 024, email: msottova@snklatovy.cz

 

Přílohy:

Žádost nájem Plánická 836/IV


Fotodokumentace Plánická 836/IV, byt č. 1

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV