Dostali jsme nanoroušky...14. května 2021

Dnes jsme prostřednictvím společnosti České košile s.r.o. zastoupenou Ing. Petrem Frydrychem obdrželi od společností SEN WORLD, s.r.o. zastoupenou Martinem Šilerem 3000 ks nanoroušek, které budou použity v městských zařízeních sociálních služeb. Děkujeme.