Doplnění informací k dopravní obslužnosti po dobu rekonstrukce ulice Pražská – uzavření křižovatek - 28.5.2021

V souvislosti s pokládkou asfaltových směsí v ul. Pražská dojde v termínu od 31.05. do 02.06.2021 k uzavření průjezdu Pražskou ulicí v křižovatkách s ulicemi Václavská - Zlatnická a Čs. Legií. Po dobu uzavření křižovatek bude vjezd do části ulic Václavská, Zlatnická,

Čs. legií umožněn. Dojde zde k úpravě přechodného dopravního značení (slepá ulice).

Výjezd ze západní zóny bude pouze ulicí Randova na nám. Míru. Výjezd z východní zóny se nemění.