Generel zeleně - návrhová část

Generel zeleně - návrhová část - textová část

Generel zeleně - návrhová část - tabulkový přehled ploch

Počet potenciálních výsadeb - odborný odhad

Současný stav ploch zeleně - část a - Štěpánovice

Současný stav ploch zeleně - část b - Točník

Současný stav ploch zeleně - část c - Tajanov

Současný stav ploch zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Současný stav ploch zeleně - část e - Kal, Beňovy

Současný stav ploch zeleně - část f - Klatovy - centrum

Současný stav ploch zeleně - část g - Luby

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část a - Štěpánovice

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část b - Točník

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část c - Tajanov

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část e - Kal, Beňovy

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část f - Klatovy - centrum

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část g - Luby

Návrh obnovy ploch zeleně - část a - Štěpánovice

Návrh obnovy ploch zeleně - část b - Točník

Návrh obnovy ploch zeleně - část c - Tajanov

Návrh obnovy ploch zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Návrh obnovy ploch zeleně - část e - Kal, Beňovy

Návrh obnovy ploch zeleně - část f - Klatovy - centrum

Návrh obnovy ploch zeleně - část g - Luby

Rozvoj systému zeleně - část a - Štěpánovice

Rozvoj systému zeleně - část b - Točník

Rozvoj systému zeleně - část c - Tajanov

Rozvoj systému zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Rozvoj systému zeleně - část e - Kal, Beňovy

Rozvoj systému zeleně - část f - Klatovy - centrum

Rozvoj systému zeleně - část g - Luby