Výběrové řízení - úsek sociálně právní ochrany dětí

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka (úřednice) odboru sociálních věcí a zdravotnictví - úsek sociálně právní ochrany dětí

 

Pracovní náplň:

 • zajišťování úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí.

 

Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu čerpání čerpání mateřské/rodičovské dovolené.


Platové zařazení:

 • platová třída 11 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost dle ust. § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
 • praxe v oboru a zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
 • trestní, občanská a morální bezúhonnost,
 • organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci,
 • komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,
 • flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
 • znalost práce na PC,
 • řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 29.10.2021 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení OSPOD“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 14.10.2021                                                     

 

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ