Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026

Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 67 zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovilo počet členů Zastupitelstva města Klatov pro volební období 2022-2026 na 27 členů.