Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - Újezd u Plánice - vodovodní přípojky

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5879/22/Ma

Č.j.:

OVÚP/1730/23/Ma

Vyřizuje:

Ing. Marytová

Tel.:

376 347 354

E-mail:

jmarytova@mukt.cz

Datum:

3.3.2023

SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 4.7.2022 na žádost, kterou podal

Obec Újezd u Plánice, IČO 43313817, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IČO 06787720, Bližanovy 85, 340 34 Plánice

(dále jen "žadatel"), ve věci

Újezd u Plánice - vodovodní přípojky

na pozemcích st. p. 1/2, 2, 5, 7/1, 8, 10/1, 11, 18, 21/1, 23/1, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/3, 32/1, 32/2, 34/3, 39/1, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/4, 49/2, 58, 59, 62, 63, 64/1, 65, 72, 76, 77, 78, 90, parc. č. 2/1, 8/1, 12/1, 14, 27, 45, 60, 65, 70, 71, 78, 159, 161/2, 162/1, 168/1, 451/24, 451/25, 451/26, 454/5, 454/9, 455/1, 455/3, 650/2, 906/16, 906/18, 906/20, 906/23, 906/27, 906/32, 906/63, 906/64, 906/65, 908/1, 908/2, 908/27, 908/38, 908/39, 908/40, 1218/1, 1218/3, 1218/4, 1219, 1220/1, 1220/9, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1221/9, 1221/12, 1221/13, 1221/16, 1221/40, 1221/41, 1221/42, 1221/46, 1221/51, 1222/1, 1223/2, 1223/3, 1227, 1239/1, 1247/1, 1256/1, 1256/3, 1266/1, 1269, 1302, 1310, 1312, 1313, 1316, 1318, 1319, 1321 v katastrálním území Újezd u Plánice.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Poučení:

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy a OÚ Újezd u Plánice.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) SZ (dodejky), podle § 144 SŘ (veřejnou vyhláškou)
Obec Újezd u Plánice, IDDS: adkajuc -
- zastoupena: INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IDDS: krkzmdq
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Emilian Petr, Újezd u Plánice č.p. 80, 339 01 Klatovy 1
Zuzana Petrová, Újezd u Plánice č.p. 80, 339 01 Klatovy 1
Václav Bešta, Pod Chlumem č.p. 1138/8, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Petr Hanzlík, Bohuslava Martinů č.p. 2208/34, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Bohdana Hanzlíková, Bohuslava Martinů č.p. 2208/34, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Helena Pohanková, Újezd u Plánice č.p. 34, 339 01 Klatovy 1
Pavel Klesa, Lesní č.p. 1415/13, 350 02 Cheb 2
Nela Tomanová, Plánická č.p. 795, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Eva Pojarová, Plánická č.p. 795, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Pavel Valovič, Plánice č.p. 354, 340 34 Plánice
Václav Tícha, Újezd u Plánice č.p. 5, 339 01 Klatovy 1
Tomáš Mazanec, DiS., Šumavská č.p. 1736/28, 360 01 Karlovy Vary 1
Pavla Turková, Újezd u Plánice č.p. 12, 339 01 Klatovy 1
Miluše Toušová, Otín č.p. 45, 339 01 Klatovy 1
Roman Scholz, Újezd u Plánice č.p. 19, 339 01 Klatovy 1
Tereza Kotěšovcová, Újezd u Plánice č.p. 38, 339 01 Klatovy 1
Mgr. Vladan Sixta, Újezd u Plánice č.p. 54, 339 01 Klatovy 1
Ing. Barbora Morávková, Krátká č.p. 568, 273 53 Hostouň u Prahy
Ing. Viktor Moravec, Španielova č.p. 1249/100, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Marcela Lepší, 28. ŘÍJNA č.p. 878, 332 02 Starý Plzenec
Alois Král, Újezd u Plánice č.p. 58, 339 01 Klatovy 1
Alena Škudrnová, Měchurova č.p. 45, Klatovy V, 339 01 Klatovy 1
Mgr. Václava Pešková, Smrková č.p. 972/30, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Marian Boublík, Újezd u Plánice č.p. 24, 339 01 Klatovy 1
Michal Fiala, Újezd u Plánice č.p. 26, 339 01 Klatovy 1
Marie Kulichová, Újezd u Plánice č.p. 28, 339 01 Klatovy 1
Miroslav Faist, Újezd u Plánice č.p. 27, 339 01 Klatovy 1
Václav Kodalík, Újezd u Plánice č.p. 90, 339 01 Klatovy 1
Marie Šilhavá, Ostravská č.p. 81, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Pavel Červený, Částkova č.p. 818/76, Lobzy, 326 00 Plzeň 26
Ladislav Vondryska, U Plynárny č.p. 798, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina HOMOLKA, IDDS: c6xdmjp
Radka Kohoutová, Újezd u Plánice č.e. 5, 339 01 Klatovy 1
Petra Kováčová, Újezd u Plánice č.p. 71, 339 01 Klatovy 1
Emilian Petr, Újezd u Plánice č.p. 80, 339 01 Klatovy 1
Mária Gregorová, Újezd u Plánice č.p. 15, 339 01 Klatovy 1
František Novák, Újezd u Plánice č.p. 83, 339 01 Klatovy 1
David Kanta, Újezd u Plánice č.p. 84, 339 01 Klatovy 1
Blanka Kantová, Újezd u Plánice č.p. 84, 339 01 Klatovy 1
Ing. Ludvík Rataj, IDDS: ykhr6p5
Drahomíra Burešová, Újezd u Plánice č.p. 89, 339 01 Klatovy 1
Milan Moudrý, Újezd u Plánice č.e. 7, 339 01 Klatovy 1
Ing. Václav Blažek, Újezd u Plánice č.p. 18, 339 01 Klatovy 1
Miloslav Holý, Újezd u Plánice č.p. 23, 339 01 Klatovy 1
Jiří Mazanec, Měchurova č.p. 122, Klatovy V, 339 01 Klatovy 1
Jiří Fremund, Újezd u Plánice č.p. 3, 339 01 Klatovy 1
Libuše Fremundová, Újezd u Plánice č.p. 3, 339 01 Klatovy 1
Josef Vladař, Pod Hůrkou č.p. 550, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jana Čejková, Jurije Gagarina č.p. 2046, 288 02 Nymburk 2
Zdeněk Vítek, Újezd u Plánice č.p. 6, 339 01 Klatovy 1
Marcela Vítková, Újezd u Plánice č.p. 6, 339 01 Klatovy 1
Jaroslav Beška, Revoluční č.p. 692, 334 01 Přeštice
Josef Kulich, Újezd u Plánice č.p. 44, 339 01 Klatovy 1
Jindřiška Kulichová, Újezd u Plánice č.p. 44, 339 01 Klatovy 1
Jana Severová, Újezd u Plánice č.p. 50, 339 01 Klatovy 1
Ladislav Moravec, Újezd u Plánice č.p. 78, 339 01 Klatovy 1
Radek Vladař, Krátká č.p. 500, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Zdeněk Vladař, IDDS: ctee3kc
Ladislav Moravec, Újezd u Plánice č.p. 78, 339 01 Klatovy 1
Jan Gottwald, IDDS: rb994jf
Kateřina Vladařová, Újezd u Plánice č.p. 81, 339 01 Klatovy 1
Václav Kodalík, Újezd u Plánice č.p. 90, 339 01 Klatovy 1
Jindřich Gregora, Újezd u Plánice č.p. 15, 339 01 Klatovy 1
Petr Flaks, Újezd u Plánice č.p. 37, 339 01 Klatovy 1
Jiří Votava, Újezd u Plánice č.p. 85, 339 01 Klatovy 1
Marie Votavová, Újezd u Plánice č.p. 85, 339 01 Klatovy 1
Josef Petr, Újezd u Plánice č.p. 88, 339 01 Klatovy 1
Ing. Eva Kaplánová, Klínec č.p. 150, 252 10 Mníšek pod Brdy
Jan Tomášek, Půlpánova č.p. 74, 257 22 Čerčany
Vladimíra Beštová, Újezd u Plánice č.p. 73, 339 01 Klatovy 1
Hana Kabrtová, Újezd u Plánice č.p. 10, 339 01 Klatovy 1
Josef Zavadil, Koldinova č.p. 397, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Jana Zavadilová, Koldinova č.p. 397, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Marián Hlucháň, Újezd u Plánice č.p. 56, 339 01 Klatovy 1
Jiřina Hlucháňová, Újezd u Plánice č.p. 56, 339 01 Klatovy 1
Ing. Hana Kadlecová, Hořelické náměstí č.p. 1220/1, 252 19 Rudná
Jana Matějková, Slavošovice č.p. 44, Bolešiny, 339 01 Klatovy 1
Josef Kulich, Újezd u Plánice č.p. 44, 339 01 Klatovy 1
Jindřiška Kulichová, Újezd u Plánice č.p. 44, 339 01 Klatovy 1
Marta Bauerová, Bolešiny č.p. 128, 339 01 Klatovy 1
Veronika Jakubcová, Újezd u Plánice č.p. 53, 339 01 Klatovy 1
Lukáš Jakubec, Újezd u Plánice č.p. 53, 339 01 Klatovy 1
PhDr. Jiřina Jelínková, Bradlecká č.p. 741, 293 06 Kosmonosy
Jan Trojánek, Újezd u Plánice č.p. 77, 339 01 Klatovy 1
Petr Flaks, Újezd u Plánice č.p. 37, 339 01 Klatovy 1
Bc. Jiřina Smutná, Újezd u Plánice č.p. 52, 339 01 Klatovy 1
Luboš Hošek, Suvorovova č.p. 628, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Miroslav Zeman, Čs. legií č.p. 176, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1
Michal Zeman, Čs. legií č.p. 176, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1
Marie Faistová, Újezd u Plánice č.p. 27, 339 01 Klatovy 1
Miroslav Faist, Újezd u Plánice č.p. 27, 339 01 Klatovy 1
Thomas Peter Berger, Blanická č.p. 1060/32, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Mgr. Helena Bergerová, Újezd u Plánice č.p. 1, 339 01 Klatovy 1
Josef Touš, Újezd u Plánice č.p. 72, 339 01 Klatovy 1
Jana Ronešová, K Pecím č.p. 2141/17, Bolevec, 323 00 Plzeň 23