Výběrové řízení - úředník/úřednice Odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech

Město Klatovy

zastoupené starostou

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

Odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech

 

 

Pracovní náplň:

·         Pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovacích dokumentací a vymezení zastavěného území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy.

·         Zpracování závazných stanovisek pro vydávání rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu dle stavebního zákona ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy.

 

Platové zařazení:

  • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky:

·         Vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo držitel osvědčení zvláštní odborné způsobilosti splňující požadavky dle § 189 odst. 3 stavebního zákona, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, obojí s podmínkou splnění kvalifikačních požadavků do 3 let dle § 24 odst. 4 stavebního zákona.

·         Iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.

·         Trestní, občanská a morální bezúhonnost.

·         Flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.

·         Znalost práce na PC.

·         Řidičské oprávnění sk. B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
  • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
  • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 21.08.2023 na adresu:

Město Klatovy

sekretariát Ing. M. Kříže

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

 Obálku označte „Výběrové řízení OVÚP“.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 Klatovy 24.07.2023

 

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města