Co se děje s vysloužilými elektrozařízeními?


Díky svým obyvatelům se Město Klatovy může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 67,68 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 3,14 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 807,94 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 311 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 39 678,46 litrů ropy. Z tohoto množství se pokryje kupříkladu spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 1484x.

Došlo také k úspoře 408 457,99 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 408458x.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 39 141,36 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 1605 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1 360,31 kg mědi, což stačí pro ražbu 241833 1€ mincí, nebo 1 666,16 kg hliníku, který by stačil na výrobu 111078 plechovek o objemu 0,33 l.

 

Nazapomeňte! Elektrozařízení obsahují nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se vysloužilá elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužitá na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!