2022: Projekt „Rekonstrukce lávky v Domažlické ulici, Klatovy"


Plzeňský kraj 


 

 

Město Klatovy podalo v dubnu 2022 žádosti o dotaci z Plzeňského kraje – „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“.

Předpokládané celkové náklady akce činí 3.000.000,00 vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč Příspěvek je určen na rekonstrukci lávky přes Drnový potok v Domažlické ulici v Klatovech – účelem akce je demolice stávající lávky a stavba nové s ocelovou konstrukcí.
Realizace proběhne do srpna 2023.

Projekt bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.