2022: Projekt „Klatovy, Pražská ul., městský dům"


Plzeňský kraj 

 

  Město Klatovy podalo v únoru 2022 žádosti o dotaci z Plzeňského kraje – „Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a zón 2022“.

Předpokládané celkové náklady akce činily 297.794,00 vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč. Příspěvek je určen na opravu fasády včetně nového nátěru dřevěných prvků na vikýřích objektu č.p. 23/I v Pražské ulici v Klatovech.
Realizace proběhla do října 2022.