Výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru životního prostředí – referent úseku vodního hospodářství

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka (úřednice) odboru životního prostředí –

referent úseku vodního hospodářství

 

Pracovní náplň:

Provádění odborných činností na úseku vodního hospodářství, vydávání povolení ke stavbám vodních děl a kolaudačních souhlasů, povolování nakládání s vodami, vydávání závazných stanovisek k vodním dílům pro ostatní orgány, ochrana povrchových a podzemních vod, povodňová ochrana.

 

Pracovní poměr na dobu určitou do 28.6.2026, zástup za MD (RD)

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání se zaměřením zejména na oblast životního prostředí, zemědělství nebo veřejnou správu.
 • Praxe v oboru vítána.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 24.4.2024 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka Mgr. Michaela Nového

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení OŽP“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Klatovy 11.4.2024

Mgr. Michael Nový, tajemník MěÚ