KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Když zazní siréna

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

1) Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

2) Zavřete dveře a okna

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3) Zapněte rádio nebo televizi

           Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.Sirény

POŽÁRNÍ POPLACH

 
pozar.mp3 (620 kB)

Vyhlašuje se při vzniku požáru, velkého požáru a plošného požáru. Po vyhlášení tohoto signálu je nutně se řídit pokyny hasičů, chránit si svůj život, vypnout vodu, plyn a elektrický proud, vynést cenné věci, v případě plošných požárů se připravit na evakuaci.


VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

Ministerstvo vnitra sděluje, že dnem  1. listopadu 2001 zavádí na území České republiky jeden varovný signál  „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních  prostředků  (republiková, regionální a místní působnost)  pro vyrozumění  obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé  mimořádné události.

 
vystraha.mp3 (800 kB)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ