2008: PROJEKT "VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD BOREM" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2008: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2008: Projekt "Výstavba místní komunikace Pod Borem"

Podpora projektu byla přidělena z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 

Projekt byl realizován od března 2008, podáním žádosti o dotaci. Na základě provedeného výběrového řízení byla uzavřena Smlouva o dílo s vítěznou firmou Silnice Klatovy a.s. v červnu 2008. Fyzická realizace byla zahájena v červenci 2008 a ukončena v dubnu 2009, kdy bylo pořádáno o kolaudaci akce. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v červenci 2009.

 

Celkové náklady projektu činily 48.296.754 Kč, z toho způsobilé výdaje 11.432.987 Kč. Přidělená dotace EU ve výši 85% způsobilých výdajů činila 9 718 038.- Kč, dotace z rozpočtu RR (národní podíl) činil 857 474.- Kč.

 

Projekt řešil čtveřici větví místní komunikace, konkrétně komunikaci K1 v délce 307 m, K2 v délce 317 m, K3 v délce 3041 m a K4 v délce 292 m včetně oboustranného chodníku (větve komunikace K2, K3) a jednostranné smíšené stezky pro chodce a cyklisty (větve komunikace K1, K4).

Logo EU-ROP

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ