RUSKÁ FEDERACE - POLEVSKOJ

POLEVSKOJ

 

 

Město Polevskoj se nachází na rozmezí dvou světadílů Evropy a Asie, uprostřed lesů Středního Uralu ve Sverdlovské oblasti Ruské federace, 56 km od města Jekatěrinburg. Bylo založeno v roce 1718 a je jedním z nejstarších uralských měst. Vzniklo na místě havířské a hornické osady na stejnojmenné řece, na místě dvou starých metalurgických závodů, a to závodu Polevskoj a Severský.

Dnešní město Polevskoj má přes 70 tisíc obyvatel a dělí se na starou jižní část a novější severskou.

Samotné město Polevskoj je rozděleno na mikrorajony. Mikrorajon je část města, jejíž součást tvoří zelené porosty ohraničené panelovými domy, školy, školky, obchody, kluby.

V okolí města se rozprostírají hluboké borovicové a březové lesy a háje, protéká v nich řeka Čusovaja, která se vlévá do řeky Kama, ta pak do Volhy a vyúsťuje v Kaspickém moři. Město je obklopeno rozsáhlými jezery – Glubočenskoje a Severskij prud. Město se rozkládá téměř na rovině. Nejvyšším místem je v jižní části Dumná hora, kde se dodnes nachází památník na počest osvobození Uralu od Kolčaka. Podnebí je zde drsné se značnými teplotními rozdíly. Celoroční průměrná teplota je 0,48 oC, v zimě bývají mrazy pod -45 oC, v létě teplo kolem 30 oC. V zimě promrzá půda do hloubky 1,25 m.

Ve městě je rozvinutý především metalurgický a strojírenský průmysl, neboť se v jeho okolí nachází bohaté nerostné bohatství, zejména železná ruda, měď, kreolit, mramor, malachit, zlato a jiné nerosty. Nad všemi podniky dominuje akciová společnost Severský trubní závod, který patří mezi evropské giganty svého druhu. Zaměstnává přes 7 tisíc zaměstnanců. Zároveň je hlavním sponzorem veškerého společenského a kulturního života města, vybavení předškolních, školských a zdravotnických zařízení. Vlastní i některá rekreační zařízení v Ruské federaci, ve kterých umožňuje rekreaci nejen svým zaměstnancům, ale i ostatním obyvatelům města.

Ve městě dále působí zemědělské, potravinářské, lesnické, chemické, stavební, dopravní a zpracovatelské firmy a společnosti.

Kulturní život obyvatel města je soustředěn do Dvorce kultury, hudebních škol a kin. Je zde řada sportovišť pro letní i zimní sporty, krytý bazén, Palác sportu.

Ve městě žil a tvořil známý uralský spisovatel Pavel Petrovič Bažov. Jeho nejznámější díla, známá i u nás, jsou Malachitová krabička, Uralské příběhy, pohádky Paní měděné hory, Kamenný kvítek, Stříbrné kopítko, Zlatý vlas, Orlí péro a jiné.

Mimořádná pozornost města je věnována mladé generaci. Jde především o širokou síť mateřských, základních a středních škol a učilišť. Převážná většina těchto zařízení má kompletní vybavenost od počítačové techniky, přístroje, pomůcky, až po vlastní bazény, sauny, masáže, inhalace, fyzioterapii, tělocvičny, zdravotnická a stomatologická či rehabilitační zařízení, hřiště, pískoviště, houpačky.

Ve městě působí Bažovské centrum volného času mládeže, ve kterém pracuje velké množství zájmových kroužků. Každá škola má své muzeum tradic. Obdobně je tomu i v městském muzeu.

Velice významnou a příkladnou roli při výchově mladé generace hrají sponzoři – jednotlivé firmy města, spolu s rodiči. Sepjetí školy, firem a rodičů je vidět na každém kroku. Výsledkem je pak hrdost dětí a mládeže k příslušnosti ke svému městu a ke své zemi. 

Smlouva o partnerství byla uzavřena dne 27.01.2010. 

Jménem města Klatovy - starosta  Mgr. Rudolf Salvetr.

 Jménem města Polevskoj - starosta Dmitrij Vasiljevič Filipov.


 15. prosince 2011 - "SMLOUVA O BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI"

Akciová společnost K&H Kinetic   a  akciová společnost "Polevská komunální společnost" ( Rusko) podepsala v závěru roku 2011  " Smlouvu o budoucí spolupráci " . Přítomni byli starostové obou družebních měst - Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy  a Ing. Dmitrij Filippov, Polevskoj ( Rusko). Smlouva je počátkem nové vzájemně výhodné obchodní spolupráce.

Jejím cílem je systémové řešení vytápění a rekonstrukce kotelen v Polevském i obcích jeho správního území. Řešením komplexního kanalizačního systému včetně čistírny odpadních vod pro lokalitu  Kurganovo. Výhledově se firma bude podílet na řešení čistírny odpadních vod pro město Polevskoj.

 Společnost K&H Kinetic  nabídla i absolvování odborného vzdělávacího procesu s podrobným seznámením systémů a realizovaných technologií v oboru tepelného a odpadového hospodářství, zásobování pitnou vodou, správy kanalizačních sítí a čištění odpadních vod.

 Družební smlouva mezi městy Klatovy a Polevskoj tímto dostává nové dimenze v  ekonomické a podnikatelské oblasti.


 
 odkaz na stránky města Polevskoj zde