2008: PROJEKT "OBNOVA VODNÍ NÁDRŽE OTÍN" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2008: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy ČR > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2008: Projekt "Obnova vodní nádrže Otín"

Podpora projektu byla přidělena ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).

 

Projekt byl realizován od listopadu 2008, podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na základě provedeného výběrového řízení byla vybrána firma Lesostavby Třeboň a.s., se kterou byla uzavřena v srpnu 2009 smlouva o dílo. Fyzická realizace byla ukončena v listopadu 2009 a následně, v únoru 2010, byl vydán kolaudační souhlas.

 

Celkové způsobilé náklady projektu činily 744.982,- Kč. Přidělená dotace EU (ERDF a SFŽP) ve výši 90% způsobilých výdajů činila 670.483,- Kč.

 

Projekt řešil obnovu vodní nádrže Otín, neboť vodní nádrž byla neprůchodná a území v okolí zdevastované.Obnovou vodní nádrže včetně technických zařízení došlo k zlepšení odtokových poměrů, ke zvýšení retenční schopnosti obnovené vodní nádrže, k regulaci odtoku pramenních vod. Obnova vodní nádrže Otín dále přispěla k začlenění nádrže do původního historického komplexu vodních ploch, k zlepšení krajinotvorných funkcí a vybudování perspektivní vycházkové trasy od architektonických památek v obci do otevřené krajiny.

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo EU

Revitalizace rybníka Otín Revitalizace rybníka Otín Revitalizace rybníka Otín

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ