2009: PROJEKT "STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU ST. P. Č. 485, OPRAVA FASÁDY Č. P. 66 V KLATOVECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2009: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy ČR > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2009: Projekt "Statické zajištění památkového objektu st. p. č. 485, oprava fasády č. p. 66 v Klatovech

Podpora projektu byla přidělena z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Projekt byl realizován v souladu se Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Klatovy nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zhotovitel Klatovská stavební společnost s.r.o. provedl zakázku v souladu s cenovou nabídkou a rozpisem prací. Akce byla fyzicky zahájena 08/2009 a ukončena v 12/2009. Souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 7.4.2010

 

Celkové výdaje projektu  činily 1.242.795,- Kč, z toho způsobilé výdaje 1.044.365,- Kč. Dotace ve výši 82% činila 861.027,- Kč..

 

Projekt řešil kulturní dědictví v havarijním stavu – statické zajištění objektu umístěného na st.p.č. 485, pravděpodobně bývalý hospodářský objekt, který tvoří dvorní trakt objektu č.p. 66 – nemovitá kulturní památka (renesanční stavba z roku 1572), zapsaná v ˇUSKP pod rejstříkovým č. 457115/4-2656. Bývalý hospodářský objekt na st.p.č. 485 se nachází v centru Klatov, ve vnitřním bloku na nároží náměstí Míru a Vídeňské ulice v Městské památkové zóně. Hlavním cílem bylo zajistit ochranu, revitalizaci a zhodnocení této památky.

MAS Pošumaví

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ