2010: PROJEKT "OBNOVA SAKRÁLNÍCH STAVEB V MIKROREGIONU PLÁNICKO" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2010: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2010: Projekt "Obnova sakrálních staveb v mikroregionu Plánicko"

 Podpora projektu byla přidělena z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 -2013, Dispoziční fond.

 

Projekt byl realizován v části obce Vítkovice – obnova kapličky a v obci Bolešiny – obnova sochy sv. Jana Nepomuckého.

Město Klatovy realizovalo projekt v souladu se Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Dle této vnitřní směrnice města, byla přidělena zakázka přímo na základě objednávky prací zhotoviteli ALDASTAV spol. s r.o..

 

Na kapličce, která je nemovitou kulturní památkou, je opravena fasáda, nátěry a proveden okapový chodník. Hotové dílo je označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly pro publicitu.

Obec Bolešiny instalovala sochu sv. Jana Nepomuckého do opracovaného kmene , v němž je otvor pro kovovou schránku s proskleným čelem a zajišťovacím zařízením. Dílo je rovněž označeno pamětní deskou.

 

Celkové způsobilé náklady projektu činily 7828 EUR. Dotace činí 85% způsobilých výdajů.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ