2005: PROJEKT "STUDIE ZATRAKTIVNĚNÍ MĚSTSKÝCH LÁZNÍ A KEMPU V KLATOVECH" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2005: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2005: Projekt "Studie zatraktivnění městských lázní a kempu v Klatovech"

Druhým projektem  realizovaným se spoluúčastí fondů Evropské unie , byl projekt „Studie zatraktivnění městských lázní a kempu v Klatovech“.

Podpora byla přidělena  z Grantového schématu Plzeňského kraje „Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“  ,vyhlášeného v rámci programu SROP.

Studie vč. propagačního materiálu byla zpracována v období od 09/2005 do 01/2006. Studie proveditelnosti, která byla součástí projektu, byla zpracována v 04/2005.

Celkové náklady projektu činily 504.983 Kč (bez DPH)
Podpora Evropské unie dosáhla  75% těchto nákladů  , Plzeňský kraj poskytl dotaci 9%, zbývající podíl uhradilo město ze svého rozpočtu.

Výsledkem projektu je  Studie zatraktivnění městských lázní a kempu, která řeší celkovou koncepci přestavby areálu ve  4 etapách , kterými jsou:
1. etapa - dostavba krytého bazénu a doplnění atrakcí , objekt nové recepce kempu, přemístění hřišť pro plážový volejbal
2. etapa - přestavba venkovních bazénů, terénní úpravy a protipovodňová opatření.
3. etapa - hřiště a přilehlé komunikace
4. etapa - ubytovací a provozní objekty kempu

Zpracovatelem dokumentu  je  Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. , Praha s kolektivem.

Partnerem projektu byla městu jeho příspěvková organizace Technické služby , která spravuje a provozuje areál městských lázní  a  aktivně se podílela na zpracování Studie .

Výstupem projektu je kromě vlastní studie i propagační materiál , který je zdarma k dispozici na Městském úřadu, v Informačním centru a v Technických službách.

Věříme, že návrhy opatření, zatraktivňujících městské lázně, budou v nejbližších letech realizovány. Obyvatelé i návštěvníci Klatov by jistě ocenili rozšířenou nabídku služeb a volnočasových aktivit, které by zvýšily návštěvnost a atraktivitu tohoto sportovního zařízení.

Pokud budete mít jakékoliv  dotazy k uvedenému projektu, obraťte se na pracovníky odboru rozvoje města MěÚ či zaměstnance Technických služeb.

V Klatovech 6.2.2006

situace A3 (pdf, 1 MB)
etapy (pdf, 900 kB)
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ