2009: PROJEKT „VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY POD BOREM, KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2009: PROJEKT „VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY POD BOREM, KLATOVY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2009: Projekt „Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy“

Podpora projektu byla přidělena z   Regionálního operačního programu NUTS II JZ .

 

Projekt byl realizován od června 2009 podáním žádosti o dotaci. Na základě provedeného výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo s vítěznou firmou Silnice Klatovy, a.s. v lednu 2011. Fyzická realizace byla zahájena v květnu 2011 a ukončena v září 2011, kdy byla provedena kolaudace stavby.

 

Celkové náklady projektu činily 1958.104,- Kč, z toho způsobilé výdaje byly 1.867.774,- Kč. Přidělená dotace EU ve výši 1.727.689,- Kč, tj 92% ze způsobilých výdajů projektu.

 

Projekt řešil výstavbu novostavby cyklostezky v délce 0,75 km s živičným povrchem o šířce 3 m s obousměrným provozem cyklistů a chodců. Nově vybudovaná cyklostezka propojila město Klatovy s cyklotrasami přilehlých příměstských rekreačních oblastní a sousedních venkovských mikroregionů ve směru do Klatovského boru, území mezi Štěpánovicemi a Točníkem , na Měčínsko a Švihovsko.Cyklostezku lze využívat nejen k bezpečné rekreační sportovní cykloturistice, ale i jako alternativní způsob dopravy, neboť umožňuje bezpečný průjezd městem a snadné napojení na značené cyklotrasy. Kromě tělesa cyklostezky byla v rámci stavebních činností upravena pláň kolem nové komunikace.

Hotové dílo je označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ