2010: PROJEKT „VÝSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ PRO ZŠ ČAPKOVA, KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2010: PROJEKT „VÝSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ PRO ZŠ ČAPKOVA, KLATOVY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2010: Projekt „Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova, Klatovy“

Podpora projektu byla přidělena z   Regionálního operačního programu NUTS II JZ. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána v 03/2011.

 

Veřejná zakázka na stavební práce na „Výstavbu venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova, Klatovy“ byla vyhlášena v březnu 2011 zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách města a zasláním výzvy 6 uchazečům. Veřejná zakázka byla ukončena v dubnu 2011 a s vítězem zadávacího řízení s.r.o. Lesní stavby Nýrsko byla podepsána Smlouva o dílo v dubnu 2011 s dobou plnění od dubna do srpna 2011. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán odborem výstavby a územního plánování v září 2011. Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Klatovy, Čapkova ulice se uskutečnilo 20.9.2011.

 

Celkové uznatelné náklady projektu činily 8.422.931,- Kč. Podíl dotace z Regionální rady na celkových způsobilých výdajích v % činí 45,79.

 

Projekt řešil rozvoj infrastruktury základního školství a vytvoření podmínek pro efektivní vzdělávání žáků 1. i 2. stupně základní školy. Smyslem projektu bylo vytvořit na nevyužívané a chátrající ploše v areálu ZŠ ul. Čapkova (bývalý areál kasáren) moderní sportovní areál pro výuku a mimoškolní aktivity dětí. Výstupem projektu je nový sportovní areál – víceúčelové hřiště na ploše 2525,5 m2 (běžecká rovinka, sektor skoku do dálky, sektor skoku do výšky a vrhu koulí, dětský koutek vč. potřebného moderního vybavení. Dále je v areálu vybudováno sociální zázemí, dva příručné sklady a otevřený přístřešek pro případ deště.

 

Hotové dílo je označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ. O realizaci projektu byla informována široká veřejnost prostřednictvím regionálního tisku a regionálního vysílání.

 

 

sportoviště pro ZŠ Čapkova sportoviště pro ZŠ Čapkova

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ