15. PROSINCE 2011 - "SMLOUVA O BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

15. PROSINCE 2011 -

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

15. prosince 2011 - "SMLOUVA O BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI"

Akciová společnost K&H Kinetic   a  akciová společnost "Polevská komunální společnost" ( Rusko) podepsala v závěru roku 2011  " Smlouvu o budoucí spolupráci " . Přítomni byli starostové obou družebních měst - Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy  a Ing. Dmitrij Filippov, Polevskoj ( Rusko). Smlouva je počátkem nové vzájemně výhodné obchodní spolupráce.

Jejím cílem je systémové řešení vytápění a rekonstrukce kotelen v Polevském i obcích jeho správního území. Řešením komplexního kanalizačního systému včetně čistírny odpadních vod pro lokalitu  Kurganovo. Výhledově se firma bude podílet na řešení čistírny odpadních vod pro město Polevskoj.

 Společnost K&H Kinetic  nabídla i absolvování odborného vzdělávacího procesu s podrobným seznámením systémů a realizovaných technologií v oboru tepelného a odpadového hospodářství, zásobování pitnou vodou, správy kanalizačních sítí a čištění odpadních vod.

 Družební smlouva mezi městy Klatovy a Polevskoj tímto dostává nové dimenze v  ekonomické a podnikatelské oblasti.
 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ