2011: PROJEKT „VÝSTAVBA KRYTÉHO ODPOČÍVADLA NA MEZINÁRODNÍ CYKLOTRASE Č. 38“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2011: PROJEKT „VÝSTAVBA KRYTÉHO ODPOČÍVADLA NA MEZINÁRODNÍ CYKLOTRASE Č. 38“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2011: Projekt „Výstavba krytého odpočívadla na mezinárodní cyklotrase č. 38“

Podpora projektu byla přidělena z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 -2013, Dispoziční fond .

Projekt byl realizován od dubna 2011 podáním žádosti o dotaci.  Projekt byl realizován v sídelní části Luby u Klatov a fyzická realizace projektu byla zahájena v červnu 2011 a ukončena v říjnu 2011. Realizace proběhla v souladu se Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Dle této vnitřní směrnice města, byla přidělena zakázka přímo na základě Objednávek jednotlivým zhotovitelům podle předmětu plnění, který byl plně v souladu s plánovaným rozpočtem při podání žádosti.

Celkové náklady projektu činily 20158 EUR, požadavek na platbu v EUR 17588.

Výstupem projektu je vybudovaný přístřešek na mezinárodní cyklotrase č. 38 u hřiště v Lubech u Klatov, který slouží svému účelu. Hotové dílo je označeno pamětní deskou, která byla zhotovena v souladu s metodikou daného programu.

 

Odpočívadlo

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ